Biblos clube de lectores
O 31 de outubro, as Letras de Carvalho Calero
 + Buscador BIBLOS
 
  10672 Referencias
  Buscar
PRESENTACIÓN SUBSCRICIÓNS PEDIDOS PROMOCIÓNS
+ Portada ++ Contacto ++ Ver compra +
 PRIMEIROS CAPÍTULOS
 EMMA PEDREIRA
 «As cinzas adentras»
 XAVIER FRÍAS
 O pai do artista
 HONORÉ DE BALZAC
 Eugénie Grandet
 CARLOS AMIL
 Benaventurados os que aman
 RAÚL VEIGA
 Esta noite no cinema
 LITO CARAMÉS
 E agora pasa un tren
 LOIS PEÑA NOVO
 La Mancomunidad Gallega
 IRIA LÓPEZ TEIJEIRO
 Meniña de cristal
 PABLO ROIBÁS PAINCEIRA
 O xuízo de Kaissa
 EVA VEIGA
 Desconcerto
 INMA LÓPEZ SILVA
 Non quero ser Doris Day
 SANTIAGO LOPO E NORBERTO FERNÁNDEZ
 Game over
 EVA VEIGA
 Desconcerto II
 CARLOS FREIRE CORDEIRO
 Acompañamento para fuga
 XABIER IGLESIAS
 Daniel e a Porta do Ceo
 XOSÉ CARLOS CANEIRO
 Blue Moon
 TUCHO CALVO
 Corazón entre desertos
 MANUEL LOURENZO
 Medea dos fuxidos e outras pezas
 XAVIER CASTRO
 A mesa e manteis. Historia da alimentación en Galicia
 MARICA CAMPO
 Onde houbo lume
 ELENA VEIGA RILO
 Morte en fucsia
 XOSÉ DÍAZ DÍAZ
 Fraquezas
 IRIA MORGADE VALCÁRCEL
 Verbas no ar
  + AUTORES
 COLECCIÓN MANDAIO
+ Primeiros Capítulos +Quero que me subscriba a Biblos clube de lectores co único compromiso de mercar alomenos un libro da súa publicación cada bimestre e o abono dunha cota anual de 15 euros. Eu recibirei a cambio na casa 6 revistas ó ano e mais outros tantos libros de agasallo dunha edición exclusiva
Nome e apelidos *
Enderezo *
C. Postal
Poboación *
Provincia *
País *
Teléfono
Profesión
NIF
Data de nacemento
Correo electrónico *

Enviaranse por correo electrónico un código de usuario e un contrasinal ós socios que o soliciten.
Se non os lembrase áhora de facer o seu pedido, estes datos servirán para recuperalos

Pregunta*
Resposta*

Os campos marcados con (*) son obligratorios

Informámoslle que os datos facilitados para a súa inscrición e os derivados da súa relación con BIBLOS clube de lectores incluiranse nun ficheiro que poderá modificar, rectificar ou cancelar en calquera momento. Non faremos deles outros usos que os precisos para o mantemento das relacións derivadas da súa condición de socio.
Para calquera consulta, póñase en contacto con nós:
subscritores@biblosclube.com

Sr. Director:
Prégolle teña a ben atender os recibos que presentará Biblos clube de lectores, S.L.


Elixa a forma de pago
Domiciliación bancaria
  Nº de conta
Tarxeta de crédito
  Nº de tarxeta
  Caduca /
  Visa Master Card Outras
Xiro postal Cheque      
Transferencia á conta do BBVA 0182-0612-73-0208506770
| | Texto Legal

ENVIAR DATOS BORRAR


VOLVER SUBIR
BIBLOS clube de lectores | CONTACTO | TEXTO LEGAL